PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Servis i rekonstrukcija postojećih uređaja za odorizaciju

  • zamena neispravnih i ugradnja novih uređaja, novih zapornih organa,
  • kontrola, servis i podešavanje diferencijalnog manometra,
  • zamena neispravnih spojnica i ugradnja novih sa ravnim zaptivanjem i zaptivačem od teflona,
  • servis i popravka neispravnih nivokaza,
  • ugradnja sklopova koji nedostaju -  nivokaz sa skalom s tačnošću očitavanja od 0,25 kg, sklopa diferencijalnog manometra, odzračnog sklopa, ulivnog sklopa za zatvoren sistem punjenja, regulacione klapne ili prigušnice na glavnom gasnom toku, regulacione klapne na izlaznom vodu odorizatora,
  • servis i popravka automatskih odorizatora sa dozir pumpom,
  • izrada, isporuka i montaža izolacije rezervoara odorizatora,
  • izrada, isporuka i montaža kućice za uređaj za odorizaciju.