PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Poslovni portret
"OD-JU" d.o.o.

Irig, Đorđa Šundakovića bb

 

  • Pod nazivom samostalna radnja “OD-JU”, za odorizaciju prirodnog gasa na adresi Anke Matić 104, izvršena je registracija dana 20.09.2001. god, rešenje br : 04-313-66/2001 Jovo Jurić preduzetnik
  • Od 01.05.2008. god Samostalna radnja “OD-JU” menja pravnu formu i posluje kao “OD-JU” d.o.o. – Privredno društvo za odorizaciju prirodnog gasa, Irig Ul Đorđa Šundakovića bb, Jovo Jurić, maš.inž.,direktor
  • "OD-JU" d.o.o. ima 19 zaposlenih od toga 7 sa visokom i višom stručnom spremom
  • Poslovni prostor "OD-JU" d.o.o. se nalazi na adresi Irig, Ul Đorđa Šundakovića bb, gde je smeštena proizvodna hala, skladište odoranta, objekat za garažiranje vozila-garaža i upravna zgrada.
    Na drugoj parceli (površina 6 ari), koja se nalazi na 800m udaljenosti od Iriga nalazi se skladište prazne ambalaže (čelična burad od 200 L). Na toj lokaciji ambalaža se prazni, skladišti i čuva do otpremanja u specijalizovanu firmu, koja se bavi uništavanjem ambalaže (opasan otpad).