PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Apsorpcioni odorizator tip OAP-02, OAP-03, OAP-04

 

Osnovni podaci i područje primene

Apsorpcioni odorizatori tipa OAP-02: OAP-03 i OAP-04 namenjeni su za orijentacione potrošnje prirodnog gasa:

  • 1500 Sm3/h - OAP-02
  • 3000 Sm3/h - OAP-03
  • 5000 Sm3/h - OAP-04

Odorizatori su proračunski  izrađeni tako da su primenljivi za klase pritisaka 4 (12) bara. Pri izboru uređaja za odorizaciju treba voditi računa da je potreban što manji broj punjenja tokom godine, kako bi se smanjili troškovi odorizacije.

Uređaji su predviđeni za ugradnju na gasovode prirodnog gasa.

Namena, ugradnja i povezivanje

Apsorpcioni odorizator tip OAP-02; OAP-03 i OAP-04, konstruktivno su izvedeni tako da zadovoljavaju svih sedam zahteva prema DVGW, radni list 280.

A) Proporcionalno doziranje prema količini utrošenog prirodnog gasa

Za ovaj zahtev na glavnom gasnom toku ugrađena je RRK 0109, pomoću koje vršimo "grubo" podešavanje parcijalne struje gasa koja se ispred RRK 01-09, preko fleksibilnog ulaznog voda uvodi u rezervoar odorizatora gde se meša sa parama odoranta i preko izlaznog voda sa regulacionim ventilom za "fino" podešavanje vraća iza RRK 01-09, nazad u gasovod.

Kontrolu podešavanja preko RRK 01-09, ostvarujemo pomoću diferencijalnog manometra, tako da Dp u "letnjem" režimu rada iznosi 1-2 mbar, a u "zimskom" režimu rada 2-4 mbar.

example2

B) Jednostavno rukovanje sa što manje održavanja

Sklopovi navedenih apsorpcionih odoriyatora napravljeni su od prohroma Č.4580. Zaptivanje je izvedeno teflonskim zaptivačima. Ostvaren je minimum rastavljivih veza koje su lako dostupne, a podešavanje i rukovanje uređajima je lako, jednostavno i bezbedno.

C) Podešeno doziranje može se očitati na uređaju

Za praćenje potrošnje odoranta i pravilno doziranje ključan je magnetni nivokaz proizvodnje "OD-JU" (tačnost očitavanja 0,5 kg) izveden bez priključaka ili izvoda sa rezervoara odorizatora, dakle bez mogućnosti bilo kakvog propuštanja odoranta.

D) Upotrebljivost za sve vrste odoranata

Odorizatori su konstrukcijski izvedeni tako da omogućuju korišćenje bilo koje grupe odoranata (sulfida i tiola).

E) Mogućnost isparavanja sredstva za odorizaciju

Konstrukcija rezervoara, oblik i površina isparavanja odoranta omogućuju potpuno ispraravanje. Položaj i oblik rezervoara kod ovih tipova odorizatora obezbeđuju nepormenljivu površinu isparavanja.

F) Potpuna zaptivenost uređaja

Svi sklopovi, kako smo naveli, izvedeni su od kiselo-otpornog materijala Č.4580, a spojevi zaptiveni sa PTFE materijalom. Nivokaz je izveden bez priključaka i spojeva.

G) Rad uređaja bez zagađenja okoline mirisom

Punjenje uređaja odorantom obavlja se u zatvorenom sistemu (po postupku "OD-JU") bez prosipanja i zagađenja okoline. "Rasterećenje" rezervoara odorizatora od pritiska vrši se preko odušnog sklopa sa filterom i manometrom, kako je pikazano na slici.

Apsorpcioni uređaji ovog tipa namenjeni su za radne pritiske 4 (12) bara, a pravilno funkcionisanje postižu pri uslovu da je MRS (RS) opterećena minimalno 40% od projektovane vrednosti i da je potrošnja gasa stabilna (bez oscilacija).

Priključenje odorizatora na gasovod izvodi se atestiranim fleksibilnim prohromskim cevima. Kompletan odorizator izrađen je od kiselo-otpornog prohroma, termički je izolovan i namenjen za nadzemnu ugradnju u kućici MRS (RS).

Dimenzije odorizatora


mere ØA B C D E Vuk Vr
tip (mm) lit lit
OAP-02 310 550 620 840 370 30 22
OAP-03 460 700 630 850 370 60 45
OAP-04 460 750 645 925 1145 115 85

Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1
Example Frame

Primer montiranog odorizatora na terenu

example2 example2 example2
example2 example2 example2
example2 example2 example2