PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Apsorpcioni odorizator Tip OAP-01

 

 

Osnovni podaci i područje primene

Ovaj tip odorizatora zadovoljava na MRS (RS), kapaciteta do 250 Sm3/h, radnog pritiska 4 bara.
Koristi se za odorizaciju prirodnog gasa i TNG.

Osnovna namena, ugradnja i povezivanje

Apsorpcioni odorizator tip OAP-01 ima ulogu da kontinuirano dodaje prirodnom gasu sredstvo za odorizaciju (odorant) proporcionalno potrošnji prirodnog gasa, kako bi se lako i brzo detektovala eventualna curenja i propuštanja gasa na instalacijama i gasovodima

Odorizator funkcioniše tako što se u njega uvodi parcijalna struja gasa (ispred RRK 01-09), čiji se intezitet reguliše podešavanjem RRK 01-09 i koja se u rezervoaru odorizatora meša sa parama odoranta i preko izlaznog voda sa regulacionim ventilom za fino podešavanje parcijalne struje gasa, vraća ponovo u gasovod, iza RRK 01-09

Kompletan odorizator izrađen je od prohroma, termički je izolovan i namenjen je za nadzemnu ugradnju u kućici mernoregulacione stanice (MRS), odnosno regulacione stanice (RS)

Odorizator je konstruktivno izveden tako da zadovoljava svih sedam zahteva propisanih po DVGW, radni list 280.

Spajanje i ugradnja ovog tipa odorizatora na gasovod, za razliku od dosadašnje prakse, obavlja se atestiranim fleksibilnim prohromskim cevima.

  example2

Dimenzije odorizatora

mere ØA ØB C D E Vuk Vr
tip (mm) lit lit
OAP-01 168,3 297 425 630 370 6 4,5

Example Frame