PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Kontrola nivoa odorizacije

Pod kontrolom nivoa odorizacije podrazumeva se:

example2

  • kontrola polazne koncentracije odoranta i podešavanje rada odorizatora prema potrošnji gasa i stanju gasne mreže,
  • hromografska kontrola mobilnim uređajem koncentracije odoranta u prirodnom gasu na krajevima distributivne gasne mreže,
  • kontrola odorizacije po mirisnoj skali.

example2 example2 example2